Dries Tyskens (°1979, Bree ) studeerde in 2003 af als Licentiaat in de Rechten aan de Vrije Universiteit Brussel, waarna hij in 2004 aan de Université Libre de Bruxelles het diploma Etudes spécialisées en droit fiscal behaalde. In 2008 behaalde hij tevens het certificaat bijzondere opleiding jeugdrecht en volgde hij in 2016-2017 de opleiding curator. Sinds 2004 is hij ingeschreven aan de balie.

SPECIALISATIES

Dries behandelt al de takken van het recht, doch hoofdzakelijk is hij actief in de cel Burgerlijk en Handelsrecht waar hij zich ondermeer toelegt op het algemeen contractenrecht (huur, koop, aanneming … ) handelsrecht en verzekeringsrecht.
Door diverse Rechtbanken wordt Dries Tyskens aangesteld als voorlopig bewindvoerder, collectieve schuldenregelaar en curator in onbeheerde nalatenschap.

Handelsrecht & vennootschapsrecht

Invordering van facturen, incasso
Handelsgeschillen en ondernemingsrecht
Opstellen van & advies over diverse handelscontracten
Begeleiding in faillissementsprocedures en gerechtelijk akkoord
Overname, ontbinding en vereffening van vennootschappen

Strafrecht

Bijstand bij verhoor
Begeleiding bij strafonderzoek
Strafrechterlijke verdediging
Burgerlijke partijstelling
Strafuitvoering

Verkeersrecht

Snelheidsovertreding
Vluchtmisdrijf
Ongevallen
Alcoholintoxicatie en dronkenschap
Burgerlijke partijstelling na ongeval

Contractenrecht

Opmaak van en advies over alle overeenkomsten
Geschillen omtrent koop/verkoop onroerend goed
Geschillen omtrent handelshuur/woninghuur/pacht
Bouwgeschillen zowel voor aannemer, architect als bouwheer
Hypothecair krediet / persoonlijke lening

Familierecht

Huwelijk en wettelijke samenwoning
Onderhoudsgelden en alimentatie
Vereffening en verdeling huwgemeenschap
Erfenissen, schenkingen en testamenten
Jeugdrecht

Arbeids- en sociaalzekerheidsrecht

Arbeidscontracten
Sociaalzekerheidsrecht
Arbeidsongevallen

Fiscaalrecht

Personenbelasting / Vennootschapsbelasting
Belastinggeschillen over buitenlandse inkomsten of met buitenlanders
Successierechten
BTW
Lokale en regionale belastingen

TARIEVEN

De financiële kosten verbonden aan de tussenkomst van een advocaat bestaan uit gerechtskosten (kosten voor bijstand, kosten van gerechtsdeurwaarder, …), kantoorkosten (telefoons, mails, brieven, …) en het ereloon. Op die laatste twee is btw verschuldigd.
Het ereloon houdt verband met de intellectuele prestaties die worden geleverd en deze worden berekend op basis van een uurtarief.

Het gebruiken van transparante en correcte tarieven is belangrijk. Wel is het niet steeds mogelijk om vooraf het ereloon en de kosten te bepalen, gelet op de soms onvoorspelbare wendingen in een dossier.